KHI ÁP VÀ LƯU LƯỢNG KHÔNG ĐỦ

Khi bơm hoạt động mà thấy áp lực và lưu lượng không đạt, ta có thể xử lý theo các bước sau:

(hoặc theo hình bên)

Đôi khi chúng ta nhìn thấy bơm hoạt động, nhưng áp và lưu lượng không như yêu cầu thì có thể là 1 trong các nguyên do sau:

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam