KHI NGHE ÂM THANH VÀ CHẤN ĐỘNG LỚN

Trong khi vận hành máy bơm ta nghe được âm thanh hoặc một số chấn động

ta xử lý theo các bước như hình bên:

 

Các bước xử lý khi  vận hành bơm nghe âm thanh và chấn động lớn:

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam