Tags: bỏm bù áp

Bơm ly tâm trục đứng LPS

Bơm ly tâm trục đứng LPS

Công suất: 0,37kW - 90kW
Đường kính: 25mm - 300mm
Cột áp: 9m - 130m
Lưu lượng: 2m³/h - 864m³/h
Chất liệu: FC200, SCS13
Liên hệ...
Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam