KHI BƠM QUÁ TẢI

Khi lắp đặt xong, chạy mà bơm báo quá tải thì kiểm tra theo hình bên:

Khi bơm báo quá tải ta tiến hành như sau:

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam